72105 D SOHO TP LIBER BLUE

Sist oppdatert

Tekstiler, skinn og lær med Svanemerket oppfyller en rekke miljø-, helse- og kvalitetskrav. Det betyr at det stilles krav til produksjonen fra framstillingen av fiber og skinn, videre behandling av fiberen og skinnet fram til det ferdige tekstil- eller lærproduktet.

Både framstilling av fiberen og kjemikaliebruk i produksjonen er sentralt i kriteriene. Ved å stille krav til kjemikalier, både gjennom grenseverdier og forbud mot en rekke miljø- og helsefarlige stoffer, setter kriteriene fokus på å redusere miljøbelastningen fra produksjonen og ta hensyn til helse både for arbeidere og forbrukere.

Det stilles også krav på tekstilenes kvalitet, blant annet gjennom fargebestandighet og krymping.

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 2039 0067
Miljømerke :
Type : Metervare, denim
Lisensinnehaver : Calik Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.
Nettside : http://www.calikdenim.com
Kriteriedokument for Tekstiler, skinn og lær