Flytende og gassformig brensel

Produktgruppen omfatter flytende og gassformige brensler til transport (vei, skip og fly), oppvarming og industriell bruk.
Tekst

Det er strenge krav til råvarene i svanemerkede brensler. Det betyr at brenslene enten skal bestå av 100 % fornybare råvarer eller blandinger av fornybare og fossile råvarer. De fornybare råvarene skal leve opp til en rekke krav om bl.a. sporbarhet og bærekraftig produksjon, og det er også forbud mot en rekke råvarer. Råvarekravene bidrar til å minske klimabelastningen, sikre biodiversitet og spare på jordens ressurser.

Kravene omfatter bl.a.:

  • Høy andel fornybare råvarer
  • De fornybare råvarene skal være bærekraftig produsert og komme fra kontrollerte kilder
  • De fornybare råvarene skal være sporbare
  • Ingen bruk av palmeolje, soyaolje og sukkerrør
  • Ingen bruk av råvarer fra genmodifiserte planter
  • Ingen bruk av fossile komponenter basert på tjæresand, skiferolje eller kull
  • Strenge krav til reduksjon av utslipp av klimagasser
  • Arbeidsforhold i produksjon av råvarer og drivstoff skal leve opp til relevante FN-konvensjoner 
  • Oppfyllelse av anerkjente drivstoffstandarder

Last ned

Kriteriedokument

Kriteriedokument engelsk

Skjema (zip-arkiv)

Skjema, engelsk (zip-arkiv)

Bakgrunnsdokument (N)

Bakgrunnsdokument (E)

Høringsuttalelser

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva. per drivstofftype og produksjonssted

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva. per drivstofftype og produksjonssted

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Ved utvidelse med ny drivstofftype eller produksjonssted, må det søkes om ny lisens

Årlig lisensavgift for Norden

0,15 % + mva. av nordisk omsetning opp til 20 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 20 mill. €

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

100 000 € + mva. per år

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.