Bygningsplater

Produktgruppen omfatter platematerialer til innvendig bekledning av innertak, vegg og undergulv og til utvendig vindtetting av vegg og undertak, samt produksjon av møbler og innredninger som benker, skap og liknende.
Tekst

Platene kan være laget av blant annet trevirke (som finér, trefiber og spon), gips og mineraler (stein- og glassull).

Svanemerket stiller krav til bruk av sertifisert treråvare eller gjenvunnet materiale. Det er videre lagt vekt på redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer, god holdbarhet og gjenvinnbarhet.

Produksjonen av svanemerkede bygningsplater oppfyller strenge krav vedrørende energiforbruk, noe som gir redusert klimabelastning.

 

Last ned

Bygningsplater (nordisk)

Bygningsplater (engelsk)

Bakgrunnsdokument (nordisk)

Bakgrunnsdokument (engelsk)

Skjemasamling (zip-arkiv, nordisk)

Skjemasamling (engelsk)

Høringssammenstilling 2015

 

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norden

0,15 % + mva. av nordisk omsetning opp til 20 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 20 mill. €

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

100 000 € + mva. per år

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.