Møbler og innredninger

Svanemerkede møbler og innredninger omfatter blant annet møbler, garderobe, kjøkkeninnredning og innedører.
Tekst

Svanemerkede møbler og innredninger tilfredsstiller strenge krav til:

  • bruk av sertifisert treråvare hvor minst 70 % av trevirket skal komme fra sertifisert skogsbruk
  • bruk av resirkulert plast og metall
  • redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer bl a til overflatebehandling, flammehemming mm
  • holdbarhet og slitestyrke
  • mulighet for gjenvinning ved endt brukstid
  • produsentens avfallshåndtering

Last ned

Møbler og innredninger (N)

Møbler og innredninger (E)

Bakgrunnsdokument

Bakgrunnsdokument, engelsk tekst

Skjema (norsk tekst, zip-arkiv)

Skjema (engelsk tekst)

Erklæringer

 

Hva koster det?

Kriteriedokumentet for møbler og innredninger er ett samlingsdokument for varegruppene:

  • Senger
  • Innredninger
  • Andre møbler

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe.

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norden

0,3% av nordisk omsetning + mva. per år

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

100 000 € + mva. per år

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.