Møbler og innredninger

Produktgruppen inkluderer blant annet sittemøbler som stol og sofa, sovemøbler som madrass og seng, oppbevarings-møbler inkludert garderobe med knaggrekke og hattehylle, bord/skrivebord, kjøkken- og baderomsinnredning samt skjermvegg og tavle/whiteboard.
Tekst

Lamper, byggprodukter, sanitærutstyr, kontorrekvisita, ulike interiørprodukter, hjelpemidler, leker samt utendørsmøbler kan ikke svanemerkes etter disse kriteriene.

Det stilles omfattende krav til de inngående materialene, kjemikaliene som brukes i produksjonen, emisjoner av helseskadelige stoffer og krav relatert til bruksfase og sirkulære aspekter som kvalitet, garanti og materialgjenvinning.

Kravene omfatter blant annet: 

  • Bruk av bærekraftige fornybare råvarer, f.eks. krav om sporbarhet og minimum 70 % sertifisert treråvare.
  • Miljø- og helseegenskaper ved kjemikalier som brukes i produksjonen, tilsettes til materialene eller brukes ved overflatebehandling. Det er bl.a. strenge krav til bruk av stoffer som er kreftfremkallende, reproduksjonstoksiske og kan skade arvemateriale, og forbud mot halogenerte flammehemmere, fluorstoffer og antibakterielle tilsetninger inkludert nanopartikler.
  • Grenser for innhold av og emisjoner av formaldehyd og VOC i relevante kjemikalier og materialer som lim, stoppmaterialer, tekstil, trebaserte plater og laminat. 
  • Grenser for energiforbruk i produksjon av trebaserte plater og laminat, samt stand-by energiforbruk for bevegelige møbler som hev/senk skrivebord og senger.
  • Test av kvalitet og funksjon.
  • Garanti, tilgjengelighet av reservedeler og sirkulær design.

Last ned

Møbler og innredninger (N)

Møbler og innredninger (E)

Bakgrunnsdokument

Bakgrunnsdokument, engelsk tekst

Søknadshjelp skjemaer

Application help appendices

Materialoversikt / Material overview

Beregningsark energikrav - kraftpapir / Calculation sheet energy requirement - kraft paper

Høringssammenstilling 2020

 

Hva koster det?

Kriteriedokumentet for møbler og innredninger er ett samlingsdokument for varegruppene:

  • Senger og madrasser
  • Polstrede møbler
  • Innredningsenheter til kjøkken, grovkjøkken og bad
  • Øvrige møbler og inventar

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe.

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norden

0,3% av nordisk omsetning + mva. per år

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

100 000 € + mva. per år

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.