Pellets, vedbriketter mm

Svanemerket stiller krav til råvarene, produksjonen og produktet.
Tekst

Produktgruppen omfatter følgende typer faste brensler og opptenningsprodukter: Pellets, vedbriketter, flis, ved, grillkull, grillbriketter samt opptenningsprodukter. Det er stilt krav til råvarer, produksjon og bruksfase for å begrense den samlede miljøbelastningen.

Kravene omfatter blant annet:

  • Produktene skal være laget av fornybart materiale
  • Råvarene skal stamme fra bærekraftig produksjon fra kontrollerte kilder
  • Lavt energiforbruk under produksjon
  • Strenge krav vedrørende bruk av fossil energi under produksjonen
  • Produktene skal oppfylle relevante funksjons- og kvalitetskrav

Engangsgrill kan ikke svanemerkes.

 

Last ned

Faste brensler og opptenningsprodukter (nordisk)

Faste brensler og opptenningsprodukter (E)

Bakgrunnsdokument (nordisk)

Bakgrunnsdokument (E)

Skjemasamling (nordisk) (zip-arkiv)

Skjemasamling (E) (zip-arkiv)

Høringssammenstilling

 

Hva koster det?

Kriteriedokumentet for faste brensler er ett samlingsdokument for varegruppene:

  1. Pellets og flis
  2. Briketter og ved
  3. Grillkull, grillbriketter og opptenningsprodukter

Søknadsavgift og årsavgift beregnes per varegruppe. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift per varegruppe*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift per varegruppe*

12 500 NOK + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens ***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norden for varegruppen pellets og flis

0,15 % + mva. av nordisk omsetning opp til 20 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 20 mill. €

Årlig lisensavgift for Norden for varegruppen briketter og ved 0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 50 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 50 mill. €
Årlig lisensavgift for Norden for varegruppen grillkull, grillbriketter og opptenningsprodukter 0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 50 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 50 mill. €

Minimumsavgift for Norden per varegruppe ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden per varegruppe ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden per varegruppe ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.