Utemøbler og lekeapparater

Med utemøbler (hagemøbler) menes stoler, bord, lenestoler, benker og sofaer som kan flyttes. Med leke- og parkapparater menes lekeplassutrustning, gjerder, blomsterkasser, flaggstenger, søppeldunker og andre utemøbler som står utendørs permanent.
Tekst

De viktigste kravene er:

  • treråvare fra bærekraftig skogbruk
  • bruk av resirkulerte plast- og metalldeler
  • konstruksjon som bidra til enkel resirkulering av plast- og metalldeler
  • bruk av kjemikalier som er mindre belastende for miljøet
  • gode bruksegenskaper (sikkerhet, styrke og stabilitet)

For å sikre at produktene har lang levetid, skal utsatte deler av produktene beskyttes.
Sammen med produktene skal det finnes informasjon om hvordan produktene best kan vedlikeholdes og anbefalinger av vedlikeholdsprodukter.

Last ned

Utemøbler og lekeapp. (N)

Utemøbler og lekeapp. (E)

Bakgrunnsdokument utemøbler

Bakgrunnsdokument utemøbler (E)

Skjemasamling (N)

Skjemasamling (E)

Høringssammenstilling utemøbler 2011

 

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norden

0,3% av nordisk omsetning + mva. per år

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

100 000 € + mva. per år

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.