Utemøbler, leke- og parkutstyr

Produktgruppen omfatter utemøbler, utstyr til lek og sport, og parkutstyr. For eksempel bord, stoler, benker, klatrestativer, husker, lekehus, sandkasser og sklier til lekeplasser, fastmonterte trenings- og parkourapparater/-utstyr og stakitt, espalier, avfallskontainere, flaggstang, sykkelstativ og skur.
Tekst

Det er også mulig å svanemerke spesielle byggeprodukter, leker og innendørsmøbler, men dette skjer etter noen andre kriterier. Det er ikke mulig å svanemerke utemøbler med tekstil eller stopp, fallunderlag, kunstgress, badebrygger og terrasser. 

Det er omfattende krav til materialene og kjemikaliene som brukes, og for å fremme sirkulær økonomi gjennom krav til garanti og mulighet for gjenbruk av materialer. 

Kravene omfatter blant annet:

  • Bruk av tre fra bærekraftig forvaltede skoger, bl.a. krav om sporbarhet og minimum 70 % sertifiserte råvarer.
  • Bruk av en høy andel resirkulert plast eller plast av fornybare råvarer, og en høy andel resirkulert metall eller metall produsert med lavere klimabelastning.
  • Miljø- og helseegenskapene til kjemikaliene som brukes i ulike ledd av produksjonen. Bl.a. strenge krav til stoffer som er kreftfremkallende, reproduksjonstoksiske eller kan skade arvematerialet. Det er også forbud mot halogenerte flammehemmere, fluorstoffer og nanopartikler.
  • Grenser for innhold og emisjoner av formaldehyd i relevante kjemikalier og materialer som lim og trebaserte plater.  
  • Grenser for innhold av VOC i overflatebehandlinger.
  • Krav til holdbarhet på trevirke. 
  • Garanti, tilgjengelighet av reservedeler og sirkulært design.

Last ned

Utemøbler, leke- og parkutstyr (nordisk)

Utemøbler, leke- og parkutstyr (E)

Bakgrunnsdokument utemøbler, leke- og parkutstyr (nordisk) 

Bakgrunnsdokument utemøbler, leke- og parkutstyr (E)

Høringssammenstilling 2021

 

Hva koster det?

Avgifter gjeldende f.o.m. 01.01.2021. Ta kontakt med Miljømerking hvis du ønsker informasjon om avgifter t.o.m. 31.12.2020. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norden

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 30 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 30 mill.  

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.