Varmepumper

Svanemerkede varmepumper har høy effektivitet.
Tekst

Svanemerket omfatter to klasser av varmepumper. Klasse I er enkeltstående varmepumper som brukes i tillegg til annen oppvarming. Energieffektiviteten beregnes uavhengig av husets størrelse.

Klasse II varmepumpesystem er større anlegg hvor strømbehovet og effektiviteten skal regnes ut i forhold til forskjellige størrelser hus, klimasone og hele anleggets energiforbruk inklusive sirkulasjonspumper, vifter og kompletterende elbehov. Slike anlegg skal dekke hele husets behov for oppvarming og tappevann. Solfangere og varmegjenvinning kan inngå i systemet.

I praksis innebærer dette at man kan miljømerke

  1. Varmepumpe med varmefordeling via luft direkte til det rom som skal varmes opp
  2. Fraluftsvarmepumper
  3. Varmepumper beregnet på å varme opp tappevann

Effektivitet mm

Varmepumpene skal oppfylle krav mht energieffektivitet, kuldemedier og andre miljøbelastninger. Energieffektiviteten skal beregnes i forhold den klimasone den skal installeres i. Kravene skal også bidra til at produsentene skal veilede forbrukeren til å velge en varmepumpe som passer til det aktuelle huset. Videre skal kravene bidra til at installasjonen skjer på en forskriftsmessig og god måte.

Last ned

Varmepumper (N)

Varmepumper (E)

Bakgrunnsdokument(N)

Bakgrunnsdokument (E)

Skjemasamling (zip-arkiv)

Skjemasamling (zip-arkiv, engelsk tekst)

Høringsammendrag

 

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva. per type (luft/luft, luft/vann, vann/vann)

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva. per type (luft/luft, luft/vann, vann/vann)

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

dog minst 25 000 NOK+ mva. per ny type (luft/luft, luft/vann, vann/vann)

Årlig lisensavgift for Norden

0,3% av nordisk omsetning + mva. per år

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

100 000 € + mva. per år

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.