Dagligvarebutikker

Dagligvarebutikker
Dagligvarebutikker med et allsidig sortiment av varer for daglig bruk i private husholdninger - dagligvarer - kan svanemerkes.
Tekst

En svanemerket dagligvarebutikk:

  • Har et godt utvalg av miljømerkede og økologiske varer
  • Drives energieffektivt for å minimere klimapåvirkningen
  • Har fokus på avfallssortering og på minimere matsvinn for å spare jordens ressurser.

En svanemerket dagligvarebutikk har et helhetsorientert syn på sitt miljøarbeid. Det handler om alt fra butikkens sortiment og energiforbruk til hvor effektivt butikken sorterer avfall og arbeider med sitt matsvinn.

Enkeltbutikker og butikkjeder som søker om Svanemerket skal benytte Svanens elektroniske søknadsguide for å dokumentere kravene. Tilgang gis etter kontakt med Miljømerking.

Lisens for butikkjede

En kjede er i denne sammenheng definert som en gruppe butikker med samme konsept/navn/brand som i markedsføringssammenheng skiller seg fra eventuelle andre deler av et butikksamarbeid. De enkelte butikkene i en kjede skal ha:

  • Et samarbeid om innkjøp
  • Felles avtale mellom butikkene om oppfyllelse av Svanens krav
  • Felles registrering av data relevant for kriteriene

Internettbutikker må søke som en kjede uansett antall enheter.

 

Avgifter

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Søknadsavgift

Butikkjeder eller enkeltstående butikker kan søke om lisens.

Søknadsavgiften er 25 000 kr, dog minst 2 250 kr per butikk.

Årlig avgift

Årlig lisensavgift beregnes utfra hvor mange butikker som inngår i lisensen:

1-10 butikker: 18 000 kr per butikk

11- 50 butikker: 9 000 kr per butikk

51 – 200 butikker: 4 500 kr per butikk

Over 200 butikker: 2 250 kr per butikk

Eksempel – lisensavgift 150 butikker:

(10 * 18 000 kr)+(40 * 9 000 kr)+(100 * 4 500kr) = 990 000 kr

 

Last ned

Dagligvarebutikker (N)

Dagligvarebutikker (E)

Bakgrunnsdokument (N)

Bakgrunnsdokument (E)

Høringssammenstilling

Ta kontakt

Hvis du vil vite mer, så ta kontakt med Gunn-Helen Øye (gho (at) svanemerket.no), tlf 24 14 46 26.