Drikkevareemballasje

Drikkevareemballasje
Svanemerket viser at emballasjen er best i klassen på miljø – blant annet fordi den er laget av bærekraftige råvarer, kan resirkuleres og ikke har benyttet problemkjemi i produksjonen.
Tekst

Nordisk Miljømerkings krav til drikkevareemballasje har som formål å stimulere til utviklingen av mer bærekraftig produsert emballasje. Det er primæremballasje til ferdigproduserte drikkevarer og flytende matvarer, som for eksempel supper og yoghurt, som kan svanemerkes.    

Svanemerket drikkevareemballasje

  • Består av minimum 90 prosent fornybare råvarer av bærekraftig opprinnelse eller minimum 80 prosent resirkulerte råvarer
  • Oppfyller strenge kjemikaliekrav
  • Kan resirkuleres

Siden det bare er emballasjen som miljømerkes og ikke innholdet, er det utviklet et eget merke og egne retningslinjer for hvordan Svanemerket kan benyttes på emballasjen. Det er blant annet ikke tillatt å plassere merket på forsiden av emballasjen.

 

Last ned dokumentene

Kriteriedokument (svensk tekst)

Bakgrunnsdokument (svensk tekst)

Skjemasamling (svensk tekst, zip-arkiv)

Høringssammenstilling (svensk tekst)

Kriteriedokument (engelsk tekst)

Bakgrunnsdokument (engelsk tekst)

Skjemasamling (engelsk tekst, zip-arkiv)

Grafiske retningslinjer (finnes bare med engelsk tekst)

 

Hva koster det?

Forhåndsgodkjenning av papirmasser og kartong:
Papirmasser (pulps) og kartong (board) må kontrolleres og listes før de kan inngå i søknaden.
Den aktuelle masse- eller kartongprodusenten er ansvarlig for å søke om kontroll og listing.

Informasjon, søknadsskjema og priser for masse- og kartongprodusenter er tilgjengelig i vår nordiske papirportal

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norden *****

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 50 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 50 mill.  

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

***** Hvis varemerkeeier har lisens, regnes ”omsetningen” som deres innkjøpsvolum og ikke deres salgsvolum.