Fotofremkalling

Kravene gjelder fremkalling av digitale bilder.
Tekst

Miljømerking stiller krav til framkallingsprosessen, til valg av kjemikalier, fotopapir, film og emballasje - og til håndtering av restkjemikalier.

Hva koster det?

Årsavgiften 0,15 % av omsetningen den svanemerkede fotofremkallingen. Minimumsavgift: 18 000 kr per år. Maksimumsavgift: 120 000 kr per år.

Last ned

Fotoframkalling (N)

Fotoframkalling (E)

Bakgrunnsdokument (N)

Bakgrunnsdokument (E)

Skjemasamling

Skjemasamling (engelsk tekst)

Høring 2007