Kontor- og hobbyartikler

Produktgruppen omfatter skriveredskaper, hobbymaling, kontor- og hobbylim, tape og viskelær.
Tekst

Kravene har til hensikt å redusere miljøbelastninger knyttet til materialer og emballasje ved å vektlegge:

  • Redusert bruk av miljø- og helseskadelige kjemikalier
  • Bruk av farger i blekk/trykkfarge/grafitt/maling som ikke er basert på tungmetaller
  • Bruk av materialer som ikke inneholder klorerte plasttyper
  • Bruk av refill
  • Kvalitet- og miljøsikring

Last ned

Kontor- og hobbyartikler (N)

Kontor- og hobbyartikler (E)

Bakgrunnsdokument (N)

Bakgrunnsdokument (E)

Skjemasamling, zip-arkiv (N)

Skjemasamling, zip-arkiv (E)

Sammenstilling av høringsuttalelser 2013 (E)

 

Hva koster det?

Kriteriedokumentet for kontor- og hobbyartikler er et samlingsdokument for varegruppene:

  1. Skriveredskaper og viskelær (blyanter, fargeblyanter, fargestifter, kulepenner, fyllepenner, overheadpenner, whiteboardpenner, markeringspenn, tusjpenner, trekull, blekk og fargekritt samt viskelær til skole- og hobbybruk).
  2. Tape, lim, korrekturmiddel (f.eks. universallim, papir-/skolelim, limstifter, glitterlim, kontortape, pakketape, dekorativ tape, korrekturtape, dobbeltsidig tape, fototape - med eller uten farge og/eller trykk).
  3. Maling og dekorasjonsmateriale (akrylmaling, som skolemaling og kunstnerfarve, fresco, tempera, gouache, fingermaling, akvarell, glassmaling, tekstilmaling, trykkfarge, airbrushfarge og porselensmaling. Pensler kan inngå som applikasjonsdel hvis disse selges sammen med malingen).

Refillsystemer for alle disse produktene kan også inngå.

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe.

Avgifter gjeldende f.o.m. 01.01.2021. Ta kontakt med Miljømerking hvis du ønsker informasjon om avgifter t.o.m. 31.12.2020. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norden

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 30 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 30 mill.  

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.