Leker

Leker
Produktgruppen omfatter leker som består av plast, skum, silikon, gummi, tekstil, skinn, lær, metall, papir, papp, tre, bambus eller trebaserte plater.
Tekst

Elektroniske leker, engangsleker, ballonger, leker som inneholder flytende deler (også innkapslete) og leker som er festet til, eller inkluderer, mat kan ikke svanemerkes.

Materialene som inngår i leken skal leve opp til miljø- og kjemikaliekrav som er strengere enn EU’s Leketøysdirektiv. Det er bl.a. forbud mot å bruke en rekke stoffer, samt miljøkrav til de enkelte materialtyper. Samtidig er kravene med på å fremme sirkulær økonomi.

Kravene omfatter bl.a.:

  • Dokumentasjon på at Leketøysdirektivets krav er overholdt.
  • Miljø- og helsemessige egenskaper ved de anvendte kjemikalier i materialer og i overflatebehandlinger.
  • Forbud mot bruk av stoffer som kan være kreftfremkallende, skade arveanlegg eller skade vår reproduksjonsevne, samt forbud mot tungmetaller, parfyme, nanopartikler, ftalater og bisphenol A, B, F, S og AF.
  • Bruk av materialer som oppfyller en rekke krav; bl.a. skal bomullsfibre være økologiske eller resirkulerte, metallmaterialer skal inneholde en høy andel resirkulert metall eller metall framstilt med lavere klimaavtrykk, plast skal kunne resirkuleres, og en høy andel av tre skal være fra sertifisert bærekraftig forvaltet skog.
  • Design av emballasjen – og så vel mengde som type av materiale til emballasjen. 
  • Overholdelse av internasjonale bestemmelser for arbeidstakerrettigheter (ILO).

Last ned

Leker (nordisk)

Leker (engelsk)

Bakgrunnsdokument (nordisk)

Bakgrunnsdokument (engelsk)

Skjemasamling (nordisk)

Skjemasamling (engelsk)  

Høring 2021

 

Hva koster det?

Avgifter gjeldende f.o.m. 01.01.2021. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norden

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 30 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 30 mill.  

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.