Rengjøring av væskeskadet elektronikk

Rengjøring av væskeskadet elektronikk
Produktgruppen omfatter rengjøring av væskeskadet elektronikk som eksempelvis mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner.
Tekst

Rengjøring av væskeskadet elektronikk er en sirkulær forretningsmodell, som har fokus på å forlenge elektronikkens levetid – og dermed minske såvel mengden av elektronisk avfall som behovet for produksjon av ny elektronikk.

Svanemerket har fokus på å sikre at kunden opplever ytelsen som et kvalitetsmessig godt alternativ til å kaste og kjøpe nytt – og på å sikre at ytelsen foregår så skånsomt som mulig for miljøet.

Kravene omfatter bl.a.:

 • Dokumentert høy redningsprosent av den væskeskadede elektronikken, minst 80 % for bærbare datamaskiner og minst 70 % for smarttelefoner, nettbrett og smartklokker.
 • Sikring av at korrosjonen stopper, så det ikke oppstår etterfølgende skader på grunn av utsettelsen for væske.
 • Rengjøring av det elektroniske produktet kan maksimalt ta én arbeidsdag, for å sikre så få ulemper som mulig for kunden.
 • Grenser for energi- og vannforbruk i rengjøringsprosessen.
 • Alle midler til rengjøringen skal være sertifisert med Svanemerket, EU Ecolabel eller Bra Miljöval.
 • Korrekt håndtering av elektronisk avfall som måtte fremkomme som en del av prosessen.

 

Svanemerket rengjøring av væskeskadet elektronikk: 

 • Har en høy redningsprosent på min. 70 %, som forebygger elektronisk avfall og sparer ressurser til produksjon av ny elektronikk
 • Sikrer rask service
 • Har begrenset forbruk av energi og vann
 • Bruker utelukkende miljømerkede rengjøringsmidler
 • Sikrer korrekt håndtering av elektronisk avfall

 

Last ned

Kriteriedokument (pdf)

Criteria document (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

Background document (pdf)

Høringssammenstilling (pdf)

 

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva. tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

3 000 € + mva.

Fornyelsesavgift*

1 500 € + mva.

Ekstra kontrollbesøk i Norden **

500 € + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

1 500 € + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

2 500 € + mva. per kontrollbesøk

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 375 € + mva.
4- 8 timer: 750 € + mva.
over 8 timer: 1 500 € + mva.

Årlig lisensavgift

Den årlige lisensavgiften beregnes ved antall enheter som er reparert ved de verksteder som er en del av lisensen (i hele verden):

1 € + mva. for en suksessfull reparasjon av en computer
0.5 € + mva. for en suksessfull reparasjon av en tablet eller en telefon 

Minimumsavgift

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift

Ingen

 

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Kontrollbesøk som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 1000 € + mva. pr ekstra dag. Andre ekstraordinære kostnader i forbindelse med kontrollbesøket kan også bli belastet søker. Nordisk Miljømerking vil hvert år gjennomføre tilfeldig kontroll hos ca. 10 % av de produksjonsstedene som er tilknyttet en lisens. Disse revisjonene faktureres lisensinnehaveren i henhold til vår prisliste (revisjoner utføres normalt og faktureres av den organisasjonen, hvor produksjonsstedet er plassert, hvis det er innenfor Norden). Hvis der avdekkes avvik under revisjonene - kan nivået for stikkprøvekontroll økes - og hvis der ikke finnes problemer, kan nivået reduseres. Nordisk Miljømerking bestemmer utelukkende det nødvendige nivået for stikkprøvekontroll.

*** Utvidelser eller endringer blir fakturert på grunnlag av tidsbruk til saksbehandling. Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

Samme pris gjelder i hele verden.

Gjeldende fra 19.02.2020.

Det tas forbehold om feil og mangler.