Skismøring

Skismøring
Svanemerket skismøring oppfyller strenge krav til alle innholdsstoffene. Skismøringen skal ha like gode bruksegenskaper som annen skismøring.
Tekst

Miljøkravene gjelder for gliderprodukter for alle typer ski og brett beregnet for brukt på snø. Herunder produkter som optimaliserer glid på felleski. Nordisk Miljømerking stiller krav innenfor de delene av produktets livssyklus der det finnes størst relevans, potensial og styrbarhet. Slik oppnås den største miljøgevinsten. Målsetningen er å stimulere skiløpere som i dag bruker lavfluor gliderprodukter til å gå over til fluorfrie gliderprodukter. 

En svanemerket skismøring: 

  • Er fluorfri 
  • Gir god glid 
  • Er smussavvisende 
  • Har god slitestyrke 
  • Har dokumentert like god effekt som tilsvarende fluorholdig smøring 

Last ned dokumentene

Kriteriedokument (norsk tekst)

Bakgrunnsdokument (norsk tekst)

Høringssammenstilling (norsk tekst)

Skjemasamling (norsk tekst)

Kriteriedokument (engelsk tekst)

Bakgrunnsdokument (engelsk tekst)

Skjemasamling (engelsk tekst)

 

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

dog minst 6 250 NOK+ mva. per resept 

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

dog minst 3 125 NOK + mva. per resept 

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

dog minst 6 250 NOK+ mva. per ny resept 

Årlig lisensavgift for Norden

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 50 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 50 mill. €

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.