Tonerkassetter

Svanemerkede tonerkassetter er resirkulerte og oppfyller strenge krav til kvalitet og holdbarhet.
Tekst

Svanemerkede tonerkassetter tilfredsstiller strenge kvalitetskrav, og både utskriftskvalitet og holdbarhet må testes.

Svanemerkede tonerkassetter:

  • Oppfyller strenge krav til innhold av kjemikalier.
  • Plastdeler som ikke inneholder miljø- og helseskadelige klorerte stoffer (f.eks PVC). 
  • Gjenbrukte deler, som samles inn via et innsamlingssystem.

 

Last ned

Tonerkassetter (nordisk)

Tonerkassetter (E)

Vedlegg 3 til kravene (nordisk)

Vedlegg 3 til kravene (E)

Bakgrunnsdokument (nordisk)

Bakgrunnsdokument (E)

Høringsuttalelser 2012

Skjemasamling til bruk i søknad (nordisk) (zip-arkiv)

Skjemasamling til bruk i søknad (E) (zip-arkiv)

 

Hva koster det?

Avgifter gjeldende f.o.m. 01.01.2021. Ta kontakt med Miljømerking hvis du ønsker informasjon om avgifter t.o.m. 31.12.2020. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

dog minst 500 NOK + mva. per kassettmodell

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

dog minst 250 NOK + mva. per kassettmodell 

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

dog minst 500 NOK + mva. per ny kassettmodell

Årlig lisensavgift for Norden

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 30 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 30 mill. 

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.