Tonerkassetter

Dokumentet omfatter beholdere med bl.a. tonerpulver, trommel og nødvendig drivmekanisme i forbindelse med elektrofotografisk og liknende gjengivelse i laserskrivere, kopieringsmaskiner og telefaxmaskiner.
Tekst

Dokumentet gjelder også for beholdere som kun inneholder tonerpulver. Blekkpatroner er ikke omfattet av dokumentet.

Dokumentet omfatter beholdere med bl.a. tonerpulver, trommel og nødvendig drivmekanisme i forbindelse med elektrofotografisk (Xerografisk) og liknende gjengivelse i laserskrivere, kopieringsmaskiner og telefaxmaskiner. Dokumentet gjelder også for beholdere som kun inneholder tonerpulver. Blekkpatroner er ikke omfattet av dokumentet.

Tonerkassetter kastes vanligvis etter en gangs bruk. Men det er også mulig å overhale kassettene slik at de kan brukes om igjen. Dersom kassettene brukes flere ganger, blir avfallsmengden redusert, samtidig som energiforbruket og råvareforbruket blir mindre.

Kassettene skal ha vært i bruk hos forbruker, deretter samlet inn, renset, kontrollert/reparert og fylt med nytt tonerpulver. Bruksegenskapene skal være minst like gode som for nye originalkassetter. Kassettene må gjennomgå grundig kvalitetstesting. Det er strenge miljøkrav til tonerpulveret.

Last ned

Tonerkassetter (N)

Tonerkassetter (E)

Vedlegg 3 til kravene (N)

Vedlegg 3 til kravene (E)

Bakgrunnsdokument (N)

Bakgrunnsdokument (E)

Høringsuttalelser 2012

Skjemasamling til bruk i søknad (N) (zip-arkiv)

Skjemasamling til bruk i søknad (E) (zip-arkiv)

 

Hva koster det?

Avgifter gjeldende f.o.m. 01.01.2021. Ta kontakt med Miljømerking hvis du ønsker informasjon om avgifter t.o.m. 31.12.2020. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

dog minst 500 NOK + mva. per kassettmodell

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

dog minst 250 NOK + mva. per kassettmodell 

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

dog minst 500 NOK + mva. per ny kassettmodell

Årlig lisensavgift for Norden

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 30 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 30 mill. 

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.