Oppladbare batterier

Tekst

Produktgruppen omfatter oppladbare batterier, batteripakker og såkalte "power banks".

Svanemerket har fokus på batterienes kapasitet og holdbarhet for å sikre lang levetid og dermed minske ressursforbruket. Samtidig skal batteriene og power banks oppfylle anerkjente kvalitets- og sikkerhetsstandarder. 

Kravene omfatter bl.a.:

  • Grenseverdier for bruk av tungmetaller i batterier.
  • Ingen bruk av PVC og en rekke flammehemmere i plast. 
  • CSR-politikk for å sikre en ansvarlig etterspørsel og bruk av begrensede råmaterialer og konflikt-frie mineraler.
  • Test av kapasitet, holdbarhet, sikkerhet og kvalitet.
  • Nikkel-metal hydrid (NiMH) batterier og celler skal være fullt oppladet når de forlater fabrikken.

Resirkulerbar design av power banks.

 

Last ned (alle dokumentene er på engelsk)

Oppladbare batterier (E)

Bakgrunnsdokument (E)

Skjemasamling, zip-arkiv (E)

Høringssammenstilling

 

Hva koster det?

Avgifter gjeldende f.o.m. 01.01.2019

Kriteriedokumentet for oppladbare batterier er ett samlingsdokument for varegruppene:

  1. Powerbanks
  2. Øvrige oppladbare batterier

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. 

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva. tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift per varegruppe*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift per varegruppe*

12 500 NOK + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norden per varegruppe

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 50 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 50 mill. €

Årlig minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år per varegruppe

Årlig maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år per varegruppe

 

Avgifter gjeldende t.o.m. 31.12.2018

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norden

0,3% av nordisk omsetning + mva. per år

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

100 000 € + mva. per år

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.