Investeringsfond og investeringsprodukter

Investeringsfond
Svanemerket gir forbrukere en enkel veiledning om fond og andre investeringsprodukter som har gått inn for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.
Tekst

Et svanemerket fond eller investeringsprodukt skal aktivt velge selskaper med en mer bærekraftig profil, og unngå å investere i de verste selskapene. Fondet skal ha åpenhet om hvilke selskaper de investerer i, hvordan de jobber med bærekraft og utøve aktivt eierskap.

Hva skal et svanemerket fond investere i?

  • 90 % av fondets direkte portefølje skal ha gjennomgått en Environmental Social Governance-analyse (ESG analyse).
  • Minst 50 % av fondets portefølje skal være investeringer i selskaper som har fått en god karakter i ESG.
  • Investeringer i grønne bransjer premieres, for eksempel fornybar energi, vannrensing m.m.

Eksempler på hva et svanemerket fond skal unngå å investere i

  • Fossil energi
  • Våpen
  • Tobakk
  • Selskaper som bryter med regler om menneskerettigheter, miljøregelverk, korrupsjon
  • Statsobligasjoner fra land som er underlagt sanksjoner fra EU eller FN
  • Statsobligasjoner fra land som regnes som korrupte

Investeringsprodukter

Svanemerket viser den private investoren at produktet bare investerer i fond som opfyller bærekraftskravene for svanemerkede fond

Mer informasjon om kravene og hvordan du søker

Finner du på det svenske Svanemerkets nettsider