Hotell, restaurant og konferanse

Hotell, restaurant og konferanse
Kravene for hotell, restaurant og konferanse omfattes av samme kravdokument.
Tekst

En svanemerket hotell, restaurant og konferansevirksomhet har tatt et helhetsgrep om sitt miljøarbeid og klart Svanens strenge krav. Virksomheten arbeider sammen med Svanen mot et bærekraftig samfunn.

Personalet jobber innenfor mange områder for å redusere miljøbelastningen. En svanemerket virksomhet vil jobbe for redusert energi- og vannforbruk, minske avfallsmengder, optimere bruk av kjemiske produkter og gjøre innkjøp av miljømerkede produkter innenfor mange kategorier som rengjøring og oppvask, trykksaker og toalettpapir. Svanemerkede restauranter vil ha strenge krav til hvilke råvarer som kjøpes inn og vil ha en høy andel økologiske produkter og tilby vegetariske retter.

En svanemerket virksomhet:

 • Har lavt energiforbruk
 • Arbeider aktivt med å minske avfallsmengdene og vannforbruket
 • Bruker kjemikalier med lav miljøbelastning
 • Bruker økologiske råvarer og forbud mot visse arter fisk og skalldyr
 • Vegetariske alternativer
 • En virksomhet som har flere delvirksomheter innen samme virksomhet, f.eks. hotell og restaurant, må svanemerke begge virksomheter

Søknad for Hotell, restaurant og konferanse sendes inn til Miljømerking, enten på e-post eller per post. Vi har utviklet et elektronisk søknadsverktøy, My Swan Account (MSA), som skal benyttes ved levering av dokumentasjon til Miljømerking. Når søknadsskjema er levert og søknadsavgift er betalt, vil dere motta innlogging til My Swan Account. Verktøyet er utviklet for å forenkle og hjelpe søkeren i arbeidet med å Svanemerke virksomheten.


Hva koster det?

Søknadsavgift

 • Søknadsavgift: 25 000 kr
 • Fornyelsesavgift: 12 500 kr
 • Endring/utvidelse: 0 - 12 500 kr avhengig av vår tidsbruk på søknaden

Årsavgift:

Avgiftsgrunnlaget er virksomhetens totale omsetning

 • 0,15 % for de første 12 mill. kr i omsetning, deretter 0,03 %
 • Minimumsavgiften er 18 000 kr per virksomhet
 • Maksimumsavgiften er 48 000 kr per virksomhet

Nasjonalt kjedetak er 480 000 per kjede, dog slik at enhetsprisen per virksomhet innen kjeden ikke er lavere enn 18 000 kr. Med en kjede menes en gruppe av virksomheter i ett land, som tilhører samme konsern og som markedsføres med samme navn/konsept/brand.

 

Last ned

Kriteriedokument (svensk tekst)

Kriteriedokument (engelsk tekst)

Bakgrunnsdokument (svensk tekst)

Bakgrunnsdokument (engelsk tekst)

Høringssammenstilling 2017

Skjemasamling (zip-arkiv)

Skjemasamling (engelsk, zip-arkiv)

Søknadsskjema

 


Søknad kan sendes til

 


Regler

Her kan du laste ned regler og vilkår som gjelder når du søker om Svanemerket