Kaffetjenester

Kaffetjenester
I Norden ligger vi på verdenstoppen i forbruk av kaffe. Mye av kaffen drikkes på utesteder og på arbeidsplasser, hvor serveringen består i en tjeneste bestående av kaffemaskin, service og leveranse av kaffe.
Tekst

Svanemerket stiller blant annet krav til følgende:

 • Kvalitet- og miljøledningskrav i tjenesten (O1 til O3)
 • Sertifiserte næringsmidler og andre forbruksartikler (O4 til O6)
 • Transportkrav (O7 til O8)
 • Krav til rengjøringsprodukter under bruk av kaffemaskinen (O9 og O10)
 • Energieffektivitet av kaffemaskinen (O11 og O12)
 • Krav til materialene i kaffemaskinens komponenter som er i kontakt med næringsmidler (O13)

 

Last ned

Miljøkrav (nordisk tekst)

Miljøkrav (engelsk tekst)

Bakgrunnsdokument (nordisk tekst)

Bakgrunnsdokument (engelsk tekst)

Skjemasamling (zip-arkiv, nordisk tekst)

Skjemasamling (zip-arkiv, engelsk tekst)

Høringssammenstilling

 

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

A. Søknadsavgift 

Ny søknad: 

Søknadsavgiften er 25 000 kr

Utvidelse av eksisterende lisens med nye produktnavn: 

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden.

 • Under 4 timer: 3 125 kr
 • 4-8 timer: 6 250 kr
 • Over 8 timer: 12 500

Endring av lisensen:

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden.

 • Under 4 timer: 3 125 kr
 • 4-8 timer: 6 250 kr
 • Over 8 timer: 12 500

Fornyelse av lisensierte produkter etter nye og skjerpede krav:

Søknadsavgiften er 12 500 kr

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

Kontrollbesøk:

Ett kontrollbesøk i Norden dekkes av søknadsavgiften, men hvis det er behov for ekstra kontrollbesøk vil 4 000 kr bli fakturert.

Kontrollbesøk i EU-området faktureres med 12 500 kr og utenfor EU-området med 20 000 kr.

Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, kan bli fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

B. Årsavgift

Den årlige lisensavgiften er 0,3 % av omsetningen for den leverte svanemerkede tjenesten inkl. alt (maskinleie, service og levering av forbruksartikler).

Den årlige minimumsavgiften er 18 000 kr.