Bleier, bind og hygieneprodukter

Bleier, bind, tamponger, ammeinnlegg, bomullsvatt og plaster er eksempler på det vi kaller hygieneprodukter. Dette er varer vi bruker store mengder av. Svanemerket passer derfor på at de er laget av råvarer som blir forsvarlig forvaltet, slik at vi ikke utarmer ressursene på jorda.
Tekst

Legg merke til at våtservietter hører inn under pleieprodukter.

Hva er et svanemerket hygieneprodukt?

Et svanemerket hygieneprodukt er blant de minst miljøbelastende innenfor sin produktgruppe og Svanemerket viser at produktet oppfyller strenge miljøkrav.

For hygieneprodukter oppnås mindre belastning på miljø og helse ved at miljø- og helseskadelige kjemikalier forbys samtidig som strenge krav stilles til produksjonsprosessen av de inngående materialene.

Et svanemerket hygieneprodukt:

  • Oppfyller strenge miljøkrav til materialene i produktet og produksjonsprosess
  • Fremmer god helse gjennom tøffe kjemikaliekrav på inngående materialer og sluttprodukt
  • Fremmer fornybart og gjenvunnet materiale i produkt og emballasje

 

Last ned miljøkravene

Hygieneprodukter (N)

Hygieneprodukter (engelsk)

Bakgrunnsdokument

Bakgrunnsdokument, engelsk

Høringssammenstilling

Skjemasamling (zip)

Skjemasamling, engelsk (zip)

Mappestruktur for søknad, engelsk

Søkeverktøy (xlsx regneark)

 

Hva koster det?

Kriteriedokumentet for hygieneprodukter er ett samlingsdokument for varegruppene:

  1. Baby & Incontinence Care
  2. Lady Care
  3. Øvrige hygieneprodukter

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Cellulose-basert masse/fluff fra eksterne bruk som inngår med ≥ 10.0 vekt- % i det ferdige produktet må kontrolleres og listes før det kan inngå i søknaden. Den aktuelle masseprodusenten er ansvarlig for å søke om kontroll og listing.

Informasjon, søknadsskjema or priser for masseprodusenten er tilgjengelig i vår nordiske papirportal

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norden

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 30 mill. €
0,1 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 30 mill.  

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.