Kosmetikk og pleieprodukter

Kosmetikk og hudpleieprodukter er blant annet hudkremer, solkremer, bodylotions, badeoljer, stellekremer, sjampo, balsam, hårstyling og tannkrem. Også våtservietter er inkludert i denne produktgruppen.
Tekst

Svanemerkede produkter til hud og hår er blant de minst miljøbelastende produktene i sin kategori, og må tilfredsstille strenge krav som ivaretar både helse og miljø. Svanemerket stiller krav til de kjemikaliene som brukes, hvordan de er klassifisert og hvilke miljøegenskaper de har, hvilke parfyme- og fargestoffer som kan brukes, hvordan emballasjen er utformet og hvor effektive produktene er.

Produkter som dette renner ut i avløpet etter bruk – enten direkte (slik som med såpe, sjampo og tannkrem), eller indirekte når vi vasker kroppen eller håret (slik som lotions, kremer, hårstyling og sminke). Derfor er det viktig at disse produktene er laget av ingredienser som er biologisk nedbrytbare, som ikke bioakkumulerer eller er svært giftige for vannlevende organismer.

Kosmetiske produkter kommer i direkte kontakt med kroppen. Derfor stiller Svanemerket også strenge krav til stoffer som kan gi helseskade.

Kravet til emballasje begrenser bruk av emballasjematerialer og bidrar til ressurseffektivitet. Et nytt krav til tømmingsgrad begrenser svinn, noe som gir miljøgevinster i alle deler av livssyklusen.

Svanemerket kosmetikk

 • Strenge krav til miljø- og helseskadelige kjemikalier
 • Ingen mikroplast
 • Ingen MI eller andre konserveringsmidler som er klassifiserte som allergifremkallende
 • Ingen parfyme i produkter til baby/barn
 • Ingen ingredienser som er på EUs liste over stoffer som er mistenkt for å være hormonforstyrrende
 • Ingen parabener
 • Strenge krav til nedbrytbarhet og bioakkumulering
 • Strenge krav til mengde og type emballasje

Detergents Ingredients Database (DID-listen) er en liste med informasjon om hvordan kjemikalier kan påvirke miljøet. Den bruker vi når vi setter kjemikaliekrav i kriteriene til de svanemerkede produktene.

Last ned

Kosmetikk (N)

Cosmetics (E)

Bakgrunnsdokument (N)

Bakgrunnsdokument /Background (E)

Skjemasamling/forms (N) (zip)

Skjemasamling/forms (E) (zip)

CDV-calculation rinse off

CDV-calculation foam soap

Degradation and toxicity leave-on

WUR and emptying level calculation

DID-lista

 

Hva koster det?

Avgifter gjeldende f.o.m. 01.01.2019

Kriteriedokumentet for kosmetiske produkter er ett samlingsdokument for varegruppene:

 1. Sjampo, balsam, såpe og tannkrem
 2. Solbeskyttelsesmiddel
 3. Våtservietter
 4. Øvrig kosmetikk
 5. Kosmetikkliknende produkter, som ikke omfattes av EUs kosmetikkforordning


Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe 

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva. tilkommer.

Avgiftstype   

Beløp 

Søknadsavgift per varegruppe*

25 000 NOK + mva.

dog minst 6 250 NOK+ mva. per resept 

Fornyelsesavgift per varegruppe*

12 500 NOK + mva.

dog minst 3 125 NOK+ mva. per resept 

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

dog minst 6 250 NOK + mva. per ny resept 

Årlig lisensavgift for Norden per varegruppe

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 50 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 50 mill. €

Årlig minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år per varegruppe

Årlig maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år per varegruppe

 

Avgifter gjeldende t.o.m. 31.12.2018

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Kriteriedokumentet for kosmetikk er ett samlingsdokument for varegruppene:

 1. Sjampo, balsam, såpe og tannkrem
 2. Solbeskyttelsesmiddel inkl. after sun
 3. Våtservietter
 4. Øvrig kosmetikk

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

dog minst 6 250 NOK + mva. per resept 

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

dog minst 3 125 NOK + mva. per resept 

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

dog minst 6 250 NOK+ mva. per ny resept 

Årlig lisensavgift for Norden

0,3% av nordisk omsetning + mva. per år

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

100 000 € + mva. per år

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

Avgifter gjeldende f.o.m. 01.01.2019

Kriteriedokumentet for kosmetiske produkter er ett samlingsdokument for varegruppene:

1.       Sjampo, balsam, såpe og tannkrem

2.       Solbeskyttelsesmiddel

3.       Våtservietter

4.       Øvrig kosmetikk

5.       Kosmetikkliknende produkter, som ikke omfattes av EUs kosmetikkforordning

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. 

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva. tilkommer.