Papirprodukter

Papirprodukter
Svanemerket har arbeidet med papirindustrien siden ordningen ble startet.
Tekst

Legg merke til at kravene til papir består av tre deler: Basismodul for masseframstilling, kjemikaliemodul som regulerer bruk av produksjonskjemikalier og spesifikke krav knyttet til det enkelte ferdige produkt.

Velg aktuelt kriterie i menyen til venstre.

For mer informasjon om papir og papirmasse, vennligst se vår papirportal.

Se også egen side for trykkerier.