Håndoppvaskmidler

Dokumentet omfatter håndoppvaskmidler til private husholdninger og profesjonell bruk.
Tekst

Et svanemerket håndoppvaskmiddel tar hensyn til miljøet og brukerens helse, samtidig som det er minst like effektivt som andre håndoppvaskmidler. Kjemikalier og emballasje er valgt ut fra miljøhensyn og kravene omfatter også bruksfasen og utvinning av råvarene.

Et svanemerket håndoppvaskmiddel

  • Lever opp til strenge krav vedrørende miljøskadelige kjemikalier, blant annet med hensyn til giftighet og biologisk nedbrytbarhet.
  • Oppfyller strenge krav til helsekadelige kjemikalier, blant annet forbud mot konserveringsmiddelet Mi og andre sensibiliserende stoffer.
  • Er drøyt i bruk for å spare på jordens ressurser.
  • Bidrar til sirkulær økonomi gjennom krav til emballasjen, både når det gjelder utforming og materialvalg.

Svanemerkede håndoppvaskmidler

  • Har optimal mengde emballasje
  • Inneholder minimalt med miljø- og helseskadelige stoffer
  • Er drøye i bruk

 

Last ned

Håndoppvaskmiddel (nordisk)

Håndoppvaskmiddel (E)

CDV og WUR regneark

Bakgrunnsdokument

Bakgrunnsdokument (E)

Skjemasamling

Skjemasamling (E)

Høringssammenstilling

Kjemikalieliste

Kjemikalieliste EU (DID list)

 

Hva koster det?

Avgifter gjeldende f.o.m. 01.01.2021. Ta kontakt med Miljømerking hvis du ønsker informasjon om avgifter t.o.m. 31.12.2020. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

dog minst 6 250 NOK+ mva. per resept 

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

dog minst 3 125 NOK+ mva. per resept 

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

dog minst 6 250 NOK+ mva. per ny resept 

Årlig lisensavgift for Norden

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 30 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 30 mill.  

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng defineret som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.