Rengjøringsmiddel til næringsmiddelindustri

Kravene tilsvarer det som gjelder for rengjøringsmidler generelt, men er spesielt tilpasset behovene i næringsmiddelindustrien.
Tekst

Rengjøringsmiddel til næringsmiddelindustri er profesjonelle produkter som brukes innenfor ulike typer næringsmiddelindustri og storkjøkken. Produktene er effektive til fjerning av fett, proteiner og andre typer smuss fra produksjonsutstyr, maskindeler, rørsystem og overflater i produksjonslokalene. Produktgruppen omfatter ikke desinfeksjonsmidler.

Svanemerkede rengjøringsmiddel til næringsmiddelindustri er blant de minst miljøbelastende produktene innenfor produktgruppen. Svanemerking av rengjøringsmiddel til næringsmiddelindustrien bidrar til reduserte utslipp av miljø- og helsefarlige stoffer til miljøet gjennom skjerpede krav på inngående stoffer. Redusert overdosering på grunn av at produktene er effektivitetstestet ved anbefalt dosering, og bruker- og doseringsinformasjon på produktene bidrar også til reduserte utslipp.  

Svanemerkede rengjøringsmiddel til næringsmiddelindustri kjennetegnes av at de er:

  • Effektive og skånsomme mot miljøet. De oppfyller strenge krav til økotoksisitet, nedbrytbarhet og bioakkumulerbarhet.
  • Er effektivitetstestet innenfor spesifikke bruksområder.

 

Last ned

Rengjøringsmidler til næringsmiddelindustrien (N)

Rengjøringsmidler til næringsmiddelindustrien (E)

Bakgrunnsdokument

Bakgrunnsdokument engelsk

Skjemasamling

Skjemasamling engelsk

Kalkulasjonsark

Høringssammenstilling

Kjemikalieliste

Kjemikalieliste EU (DID list)

 

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

dog minst 6 250 NOK+ mva. per resept 

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

dog minst 3 125 NOK + mva. per resept 

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

dog minst 6 250 NOK+ mva. per ny resept 

Årlig lisensavgift for Norden

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 50 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 50 mill. €

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.