Rengjøringstjenester

Kravene omfatter hele driften av et rengjøringsbyrå.
Tekst

Kravene omfatter hele driften, blant annet:

  • Miljø- og helsekrav til kjemikalier som benyttes
  • Reduksjon i mengden kjemikalier som benyttes
  • Krav til effektiv transport
  • Krav vedrørende avfallsmengder og avfallshåndtering

Hva koster det?

Produktgruppen er ett samlingsdokument for varegruppene:

  1. Rengjøringstjenester
  2. Vindusvask

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Søknadsavgift

Ny søknad: En søknadsavgift per region/avdeling, inklusiv ett kontrollbesøk 25 000 kr. Eventuelle kontrollbesøk utover ett, faktureres med 4 000 kr per besøk.

Fornyelse av lisens: En søknadsavgift per region/avdeling, inklusiv ett kontrollbesøk 12 500 kr. Eventuelle kontrollbesøk utover ett, faktureres med 4 000 kr per besøk.

Antall organisatoriske og driftsmessige regioner/avdelinger avgjøres etter gjennomgang med Miljømerking. Ta kontakt for informasjon om hva dette betyr for din virksomhet.

Endring/utvidelse av lisens:

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden.

  • Under 4 timer: 3 125 kr
  • 4-8 timer: 6 250 kr
  • Over 8 timer: 12 500 kr

Årsavgift

Årsavgiften er den årlige lisensavgiften som betales for retten til å bruke miljømerket Svanen.

Årsavgiften er 0,15 % av omsetningen opp til 60 millioner kr, deretter 0,05 % av omsetning utover 60 millioner kr. Årlig minimumsavgift er 18 000 kr. Årlig maksimumsavgift per kjede/konsern er 500 000 kr. 

Årsavgiften beregnes og faktureres samlet per renholdsfirma/kjede/konsern. 

Last ned

Download documents

 

Søknadsskjema/Application form


Søknad kan sendes til