Renseri

Svanemerket alternativ tekstilrensing (svensk: kemtvätt) innebærer rens av tekstiler uten bruk av flyktige organiske løsemidler.
Tekst

Ved Svanemerket alternativ tekstilrensing benyttes helse- og miljøtilpassede hjelpekjemikalier. Vaskeaktive stoff/tensider i hjelpekjemikalier (flekkfjerningsmidler og etterbehandlingsmidler) er lett nedbrytbare og har ikke langtidsvirkninger med hensyn til helse og/eller miljø.

Med Svanemerket alternativ tekstilrensing kan alle typer tekstiler renses med et godt resultat. Eksempel på rensemetode som kan Svanemerkes er CO2 rens, eventuelt i kombinasjon med ”våtrens”.

Hva koster det?

Årsavgiften er 0,15 % av omsetningen til renseriet.

Minimumsavgift per renseri: 18 000 kr per år.

Maksimumsavgift per renseri: 30 000 kr per år.

Maksimumsavgift per renserikjede: 300 000 kr per år, dog slik at enhetsprisen per enhet innen kjeden ikke er lavere enn 18 000 kr.

Last ned

Renseri (N)

Renseri (E)

Bakgrunnsdokument