Tekstilvaskemiddel

Produktgruppen omfatter vaskemidler og flekkfjernere til bruk i vaskemaskiner i private husholdninger, myntvaskeri og fellesvaskeri.
Tekst

Det er strenge krav til miljø- og helse-egenskapene til innholdsstoffene – og krav til emballasjen. Bruken av bærekraftig produserte fornybare råvarer må økes. Samtidig må tilfredsstillende effektivitet dokumenteres gjennom standardisert testing.

Kjemikaliene som inngår i svanemerkede produkter skal oppfylle krav vedrørende

  • Miljøegenskaper (økotoksisitet og biologisk nedbrytbarhet)   
  • Helse-egenskaper, f.eks. ingen bruk av CMR-klassifiserte stoffer og spesifikt problematiske stoffer som SVHC-er og hormonforstyrrende stoffer

I tillegg omfatter kravene

  • Funksjonstest
  • Emballasjens design – skal kunne gjenvinnes
  • Økt bruk av bærekraftige fornybare råvarer inkludert RSPO-sertifisert palmeolje

I tillegg er det krav til arbeidsmiljø/helse, produktenes effektivitet og både mengde og type emballasje.

 

Last ned

Tekstilvask - flekkfj. (N) (pdf)

Tekstilvask - flekkfj. (E) (pdf)

Bakgrunnsdokument

Bakgrunnsdokument (E)

Skjemasamling (zip-arkiv)

Skjemasamling engelsk (zip-arkiv)

CDV og WUR regneark

Høringssammenstilling

Kjemikalieliste

Kjemikalieliste EU (DID list)

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

dog minst 6 250 NOK+ mva. per resept 

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

dog minst 3 125 NOK+ mva. per resept 

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK+ mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

dog minst 6 250 NOK+ mva. per ny resept 

Årlig lisensavgift for Norden

0,3% av nordisk omsetning + mva. per år

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

100 000 € + mva. per år

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.