Vaskeri

Et svanemerket vaskeri har lavt energiforbruk, effektiv transport og oppfyller krav til både mengde og type rengjøringskjemikalier.
Tekst

Tekstilservice - det vil si vask og utleie av tekstiler - berører mange områder i både offentlige og private virksomheter. Vask og levering av arbeidsklær, sykehustekstiler, tekstiler til hotell og restaurant, tøyhåndkleruller, matter og mopper er nen eksempler.

Utleie av tekstiler er et miljøvennlig alternativ til å eie egne tekstiler eller å bruke engangsartikler og passer godt i de sirkulære forretningsmodeller som vi må gjenerobre.

En svanemerket tekstilservice

  • er energieffektiv og har lav klimapåvirkning.
  • har begrenset vannforbruk og sparer jordens ressurser.
  • bruker kjemikalier som oppfyller strenge miljø- og helsekrav. For eksempel inneholder rengjøringsmidlene ikke parfyme og DADMAC.
  • reduserer miljøpåvirkning fra transport og distribusjon.
  • kjøper inn en stor andel tekstiler som enten er miljømerket eller som oppfyller Oeko-Tex Standard 100.

Hva koster det?

Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype

Beløp

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

Ekstra kontrollbesøk i Norge

4 000 NOK + mva.

Endring av eksisterende lisens**

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden:
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

Årlig lisensavgift for Norge

0,15 % av vaskeriets omsetning + mva. per år

Årlig minimumsavgift pr. vaskeri***

18 000 NOK + mva. per år

Årlig maksimumsavgift pr. vaskeri***

60 000 NOK + mva. per år

Årlig maksimumsavgift pr. vaskerikjede***

600 000 NOK + mva. per år

 

* Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norge.
Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

*** Avgiftssystemet gjelder for kriteriegenerasjon 4. For lisenser innvilget etter kriteriegenerasjon 3, gjelder avgiftssystemet f.o.m. 01.01.2019.

Last ned

Vaskeri (nordisk)

Vaskeri (E)

Bakgrunnsdokument (nordisk)

Bakgrunnsdokument (E)

Skjemasamling, zip-arkiv (nordisk)

Skjemasamling, zip-arkiv (E)

Kalkulasjoner (Excel)

Høring 2018