Trykkerier og trykksaker

Trykkeri, trykksaker, konvolutter
Svanemerket omfatter trykkeriets produksjon av trykksaker. Det vil si at eventuelle andre tjenester holdes utenfor. Trykkmaterialet skal i hovedsak være papir.
Tekst

Svanemerket kan brukes ved markedsføring av trykkeriet og settes på kundenes trykksaker.

Et svanemerket trykkeri skal bruke papir som oppfyller svanemerkets krav til kopi- og trykkpapir. Dette omfatter blant annet at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge miljøkrav mht forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen.

Miljømerking stiller strenge krav til kjemikaliene som benyttes ved trykkingen, slik som trykkfarger og rensemidler. Miljømerking stiller også krav til blant annet avfallshåndtering på trykkeriet.

Trykkeriet kan ha underleverandører (f.eks. på ferdiggjøring). Underleverandørene må oppfylle sin del av miljøkravene.

Søknadshjelp på nett

Vi har utviklet et nettbasert søknadsverktøy, My Swan Account (MSA), til hjelp under søknadsbehandlingen. Les mer om MSA her.

Hva koster det?

Alle beløp er eks mva - mva tilkommer.

Søknadsavgift
Det er en søknadsavgift på kr 25 000. Denne skal dekke kostnadene ved behandling av søknaden. Ved fornyelse av lisens er avgiften 12 500 kr.

Kontrollbesøk i Europa utenfor Norden faktureres med 12 500 kr, utenfor Europa 20 000 kr.

Årsavgift
Avgiftsgrunnlaget er innkjøp/forbruk av trykkpapir i tonn.

Årsavgift: 12 NOK per tonn papir opp til 2000 tonn, deretter 4 NOK
Minimumsavgift: 18 000 NOK per trykkeri
Maksimumsavgift: 150 000 NOK per trykkeri.

Konsern: Kan slå sammen sitt papirforbruk før årsavgiften beregnes. Årlig maksimumsavgift for et konsern er NOK 450 000, dog minimum NOK 18 000 per lisens.

Hvis ditt trykkeri oppnår Svanen i Norge, kan du levere trykksaker med Svanen til kunder i hele Norden uten ny søknadsbehandling for hvert enkelt land.

Last ned

Miljøkravdokument (dansk)

Miljøkravdokument engelsk

Søknadsskjema

Søknadsskjema engelsk/Application form

Bakgrunnsdokument

Bakgrunnsdokument (E)

Høringssammenstilling


Søknad kan sendes til


Regler

Her kan du laste ned regler og vilkår som gjelder når du søker om Svanemerket.